Działania projektu

„Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim” jest wielopoziomowym i innowacyjnym projektem, skierowanym do mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Celem projektu jest wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowania funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi poprzez objęcie specjalistycznym wsparciem szkoleniowym członków organizacji pozarządowych.  Dzięki projektowi, na terenie województwa świętokrzyskiego stworzone zostały 3 Inkubatory Ekonomii Społecznej, które funkcjonować będą do marca 2011 roku.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego