Inkubatory Ekonomii Społecznej

Trzy Inkubatory Ekonomii Społecznej - położone w różnych regionach województwa (Busko Zdrój, Jędrzejów i Sandomierz) dzięki łatwemu dostępowi, pełnią rolę centrów informacji.

Zatrudnieni tam specjaliści prowadzą doradztwo z zakresu:
- zakładania podmiotów trzeciego sektora;
- pozyskiwania funduszy na działalność organizacji
- funkcjonowania księgowości organizacji pozarządowych
- problematyki ekonomii społecznej,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- budowania partnerstw,
- podstawy zarządzania projektami.

Aby wyjść do ludzi, zapoznać z problematyką ekonomii społecznej i zachęcić do rozwoju organizacje już działające na terenie województwa specjaliści prowadza spotkania informacyjne na terenie: placówek oświatowych, w jednostkach samorządu terytorialnego, siedzibach Stowarzyszeń, Fundacji, OSP itd.
Jeśli chciałbyś wziąć udział w takim spotkaniu, a nie wiesz gdzie się odbywają bądź sam/a chciałbyś/byś takie zorganizować napisz do naszych specjalistów.
Inkubatory wyposażone są niezbędny sprzęt biurowy, tj.: komputer, ksero, drukarka, faks z których każdy może skorzystać!!

Chcemy zachęcić do działania świętokrzyską społeczność organizujemy wyjazdowe szkolenia w Zakopanem. Podczas dwudniowego wyjazdu, połączonego z wizyta studyjną, przedstawione zostają najważniejsze aspekty ekonomii społecznej.