Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

1. Zaproszenie na szkolenie
2. Program szkolenia

3. Harmonogram szkoleń
3. Formularz zgłoszeniowy

 

(dostępne wkrótce)

Osoby  zainteresowane udziałem w pojekcie prosimy o wypełnienie powyżej zamieszczonego formularza i przesłanie go do biura projektu w Sandomierzu na adres: Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej ul. Ożarowska 1 27-600 Sandomierz