Fundacja Kreatywnej Edukacji

Działalność Fundacji Kreatywnej Edukacji (FKE) z Bydgoszczy, założonej z inicjatywy Jolanty Gawryłkiewicz, pokazuje jak własne doświadczenia związane z macierzyństwem można połączyć z działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Jolanta Gawryłkiewicz jest muzykiem, a prywatnie młodą mamą, która postanowiła realizować własne pomysły związane z edukacją nieformalną, zakładając w Bydgoszczy Fundację Kreatywnej Edukacji. Powstała w  2006  roku organizacja wprowadziła na rynek usług edukacyjnych niszową ofertę zajęć umuzykalniających. Pomysł wziął się z przekonania, że tradycyjna wiedza przekazywana w szkole nie wykształca w dzieciach muzycznej wrażliwości w wystarczającym stopniu. Prekursorem i popularyzatorem  zastosowanej przez FKE koncepcji nauczania jest Edwin Elias Gordon, amerykański jazzman i psycholog muzyki, autor licznych publikacji z zakresu edukacji muzycznej. FKE prowadzi zajęcia umuzykalniające według standardów wypracowanych przez Gordona oraz innych muzykologów. Fundacja jest również współorganizatorem Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego, zatytułowanego „Rewolucja w edukacji muzycznej”, które odbędzie się w maju 2010 roku w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

 

Ważne żeby czuć muzykę
Według założycielki FKE, udział dzieci w w warsztatach umuzykalniających, opartych na metodyce E. E. Gordona, wpływa na nie pozytywnie. Dzięki zajęciom z muzyki i rytmiki maluchom łatwiej skupić się na czynnościach wymagających cierpliwości, współpracować z rówieśnikami oraz świadomie kształtować własne wypowiedzi. Ponadto, jak zauważa Jolanta Gawryłkiewicz „tradycyjna edukacja muzyczna opiera się przede wszystkim na wykształceniu umiejętności czytania nut, grania czegoś, czego się nie czuje”. Zamiarem FKE jest odwrócenie tego trendu, tak by każdy mały uczestnik zajęć czuł muzykę, zamiast beznamiętnie ją odtwarzać. Dzięki temu dzieci mają niepowtarzalną możliwość podniesienia swojej wrażliwości muzycznej, choć nikt nie oczekuje, że będą wirtuozami.

Język obcy od najmłodszych lat
Udanym posunięciem okazało się zorganizowanie kursów językowych, opartych na koncepcji uczenia się, autorstwa Glenna Domana, prof. Jagody Cieszyńskiej i wspomnianego już E.E. Gordona. Zajęcia oparte są na zasadzie mówiącej, że nauka języka obcego powinna przebiegać w sposób podobny do uczenia się języka ojczystego. Kluczowe w tym procesie jest wykorzystanie elementów kultury: piosenek, kołysanek, książek, bajek i innych pomocy pozwalających dzieciom w pełni obcować z poznawanym językiem. Również rodzice stają się czynnymi uczestnikami nauki języka obcego, starając się wykorzystywać go w codziennych relacjach, tak by umożliwić dziecku nieustanne poznawanie i powtarzanie nowego słownictwa. Fundacja prowadzi zajęcia z języków: hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

 

Uniwersytet Dziecięcy
Najbardziej zapracowanym rodzicom FKE oferuje możliwość zapisania dzieci w wieku 2,5-5 lat do grupy przedszkolnej. Fundacja, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, zapewnia dzieciom zajęcia od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-13. Prezentowane wcześniej metody pracy edukacyjnej są uzupełniane za pomocą doświadczeń i ćwiczeń, przybliżających dzieciom wiedzę przyrodniczą i matematyczną. Rodzice mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach i aranżowania ich według własnych pomysłów.

Rodzic Działa
Najnowszy, interdyscyplinarny projekt, w który zaangażowała się FKE, nosi tytuł „Rodzic Działa: platforma inicjatywy społecznej dla rodziców i dzieci”. Jest to przedsięwzięcie mieszkańców Bydgoszczy, stawiających sobie za cel stworzenie w mieście przestrzeni przyjaznej dla rodziców z dziećmi.  Pomysłodawcy odwołują się do przykładów takich miast jak Berlin, czy Kraków, dostosowanych do potrzeb rodzin. Postulują tworzenie placów zabaw oraz udostępnianie przestrzeni publicznej najmłodszym. Mimo że projekt „Rodzic Działa” dopiero raczkuje, prezydent Bydgoszczy - Konstanty Dombrowicz - wyraził przychylną opinię na temat postulatów oraz zadeklarował chęć przekazania budynku na spotkania rodzin z dziećmi.

Oferta Fundacji Kreatywnej Edukacji

  • •    zajęcia umuzykalniające (także dla przedszkoli, żłobków i szkół spoza Bydgoszczy),
  • •    zajęcia językowe (z języków: hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego i francuskiego),
  • •    Uniwersytet Dziecięcy (od poniedziałku do piątku na terenie FKE),
  • •    Kursy Gordonowskie (skierowane do nauczycieli i wychowawców, realizowane przy współpracy Polskiego Towarzystwa E. E. Gordona),
  • •    prelekcje i wykłady w Szkołach Rodzenia,
  • •    cykliczne koncerty i imprezy okolicznościowe dla rodziców i dzieci.

 

Kontakt:
Fundacja Kreatywnej Edukacji
ul. ks. A. Kordeckiego 16/1
85-225 Bydgoszcz
tel. (052) 345 81 76  
kom. +48 602 466347
info@fundacjakreatywnejedukacji.org
jgawrylkiewicz@gmail.com
www.fundacjakreatywnejedukacji.org
http://www.rodzicdziala.pl/


tekst i zdjęcia: Miłosz Ukleja, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Materiał powstał w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej",

Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej". Człowiek - najlepsza inwestycja.