”Jak się uczyć, to się uczyć - tylko z ZMW”

W dniach 16-18 lipca odbyło się pierwsze wyjazdowe szkolenie w Zakopanem realizowane w ramach Projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim”. Organizatorem szkoleń jest  Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.
Ekonomia społeczna, finansowanie podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej, zarządzanie projektami i tworzenie partnerstw lokalnych  to główne tematy szkolenia.
Dzięki  fachowej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu wykładowców, dr Mikołaja  Niedka oraz  mgr Agnieszki Piwnik-Piecyk, młodzież z powiatu sandomierskiego stała się aktywnym uczestnikiem sektora ekonomii społecznej. Inicjatywy tworzenia partnerstw lokalnych i współpracy pomiędzy NGO, samorządami oraz prywatnymi przedsiębiorcami to tematy, na które prowadzone były rozmowy i dyskusje. Identyfikacja problemów, wyznaczanie celów i planowanie budżetu własnej organizacji pozarządowej stały się priorytetem, który wyznaczyli sobie młodzi ludzie biorący udział w szkoleniu jako „zadanie domowe”.  
 Uczestnicy szkolenia, członkowie Koła ZMW w Kleczanowie, aktywnie brali udział w dyskusji dotyczącej zarządzania organizacją i jej źródeł finansowania. Powstały pierwsze projekty o dofinansowanie NGO ze środków samorządów lokalnych. Podczas  autoprezentacji  uczestnicy szkolenia zaproponowali, aby przewodne hasło szkoleń brzmiało: ”Jak się uczyć, to się uczyć tylko z ZMW”.
Za tydzień kolejna grupa skorzysta ze szkolenia w Zakopanem.;)
 

Zobacz film

Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej