Związek Młodzieży Wiejskiej uczy Trzeci Sektor z woj. świętokrzyskiego

  Kolejna grupa członków organizacji pozarządowych uczestniczyła w dniach 23-25 lipca w szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie w ramach projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim”. Podczas szkolenia 29 osób pochodzących z powiatów sandomierskiego, staszowskiego, skarżyskiego i buskiego uczestniczyło w wykładach oraz dyskusji na temat znaczenia NGO w życiu społeczności lokalnych oraz szansach i zagrożeniach dla inicjatyw lokalnych podejmowanych przez te organizacje. Poszukiwanie odpowiedniej formy prawnej dla partnerstwa oraz zewnętrznych źródeł finansowania projektów realizowanych przez NGO to tematy modułów omawiane przez prelegentów.
 
- Dla kreatywnych, ambitnych i chętnych osób w sektorze ekonomii społecznej jest bardzo dużo miejsca do zagospodarowania. Przygotowywanie projektów, realizacja celów
i zmienianie świadomości mieszkańców naszego województwa są wyzwaniem dla wszystkich członków organizacji pozarządowych – mówili wykładowcy i zachęcali do współpracy.
 Czy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą? Czy są środki na zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i jak je zdobyć? Czy każda organizacja pozarządowa może być członkiem partnerstwa lokalnego? Jak negocjować z szefem w pracy? – to pytania, na które odpowiadali wykładowcy najczęściej.
  W miesiącu sierpniu odbędzie się koleje szkolenie dla członków i pracowników organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego w Zakopanem.
- Przyjeżdżamy, uczymy się i wymieniamy własne doświadczenia. Takich szkoleń powinno być znacznie więcej, gdyż NGO to siła województwa – tak brzmi wpis w ankiecie ewaluacyjnej jednego z uczestników szkolenia.
 

Galeria zdjęć

Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej