Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Pomysłowa Młodzież”

   Dnia 13.08.2010 r. w miejscowości Brzegi odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia.
Wybrano przewodniczącego oraz sekretarza spotkania. Przewodniczącym została Anna Michalska a Sekretarzem Daniel Grabalski.
   Wybrano trzyosobowy Komitet Założycielski, a następnie podjęto dyskusję na temat nazwy stowarzyszenia. Propozycji było kilka ale nazwa która najbardziej przypadła wszystkim do gustu to „Pomysłowa Młodzież” – nazwa ta została przegłosowana i większością głosów zaakceptowana.
Po dyskusji zostało wytypowanych pięcioro kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawny wybrano jego skład i powołano: Prezesa Zarządu, dwóch Wice Prezesów Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia.
Przed zebraniem założycielskim, przygotowano propozycję celów działania Stowarzyszenia. Pomysły takie jak:
 • realizacja interesów młodzieży,
 • wychowywanie młodzieży w poczuciu pokoju, wolności i tolerancji,
 • ochrona środowiska i zasobów naturalnych,

Bardzo się spodobały uczestnikom, jednak mięli oni więcej propozycji, które pomogą zaktywizować środowisko młodzieżowe, będą inspirujące dla młodych mieszkańców naszego województwa i pomogą znaleźć im ciekawe zajęcie w wolnym czasie.

W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 15 osób, 8 Kobiet i 7 Mężczyzn.
Członkowie Komitetu Założycielskiego rozpoczęli prace nad przygotowaniem dokumentów KRS, niezbędnych do złożenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Wszystkie osoby chętnie do aktywnego działania dla i z młodzieżą zapraszamy do Naszego Stowarzyszenia!

               Anna Michalska - Członek Zarządu Stowarzyszenia „Pomysłowa Młodzież” 

Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej