Pensjonat "U Pana Cogito"

Według danych z początku 2008 roku w pensjonacie „U Pana Cogito” pracuje 21 osób po kryzysach psychicznych, głównie chorych na schizofrenię, mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Są zatrudnieni we wszystkich działach zakładu: jako pomoce kuchenne, pokojowe, recepcjonistki, księgowi. Współpracują z nimi zdrowi profesjonaliści, w tym pielęgniarka i terapeuta zajęciowy, zastępca kierownika ds. recepcji, profesjonalista ds. turystyki i hotelarstwa, który czuwa nad biznesową częścią działalności, zawodowy kucharz, profesjonalny kelner i księgowa. Poza tym, że „U Pana Cogito” jest miejscem służącym rehabilitacji, jego funkcjonowanie to normalna działalność gospodarcza, podlegająca realiom rynku. Zyski pochodzące z działalności pensjonatu w całości przeznaczane są na rehabilitację pracowników - głównie dofinansowanie zakupu leków, turnusy rehabilitacyjne, dokształcanie.
Pensjonat „U Pana Cogito” jest dobrym przykładem włączania osób po kryzysach psychicznych do otwartego rynku pracy. Osoby te nie powinny zamykać się w domach czy w świecie wewnętrznym. Aby mogły wrócić do zdrowia, potrzebna jest im skuteczna rehabilitacja zawodowa (ergoterapia). Praca pozwoli im poczuć się potrzebnymi , daje szanse zaistnienia w innej niż dotąd roli, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie społeczeństwa. Proces reintegracji społecznej ma także drugą stronę. Rozwija pozytywny stosunek do osób chorujących psychicznie, przełamuje krzywdzące stereotypy wśród gości pensjonatu.
Pomysł na tego typu zatrudnienie osób po kryzysach psychicznych może być replikowany pod pewnymi warunkami, z których jednym z podstawowych jest stworzenie koalicji profesjonalistów, rodzin i chorych. Skuteczna pomoc osobom chorym psychicznie wymaga bowiem całościowego podejścia.
 

http://www.pcogito.pl/