JuraPark Bałtów

Celem projektu było  stworzenie kompleksowego produktu turystycznego na terenie dwóch gmin: Bałtowa i Bodzechowa (Krzemionki), w oparciu o naukowe odkrycia paleontologiczno-geologiczne oraz wykorzystanie sprzyjających warunków krajobrazowo-kulturowych.  Takim produktem na terenie gminy Bałtów okazał się nizinny spływ tratwami po rzece Kamiennej, a następnie pierwszy Polski Park Jurajski. Sukcesem projektu  było wejście na rynek turystyczny z ofertą idealnie odpowiadającą potrzebom. Powodzenie tej inicjatywy dało początek kolejnym, których efekty widać nie tylko w gminie, ale powiecie i regionie. Udało się wykreować produkt rynkowy w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i oprzeć na nim rozwój gospodarczy. Nawiązano  współpracę pomiędzy podmiotami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi a lokalnym biznesem w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego. W ramach projektu udało się utworzyć kilkanaście podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  stworzyć pond 150 nowych miejsc pracy, a także utworzyć nowe podmioty ekonomii społecznej. Projekt finansowany był z wielu źródeł.  Organizatorzy korzystali z środków publicznych i funduszy europejskich, m.in. z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2002-2003, z Programu Sapard 2004-2005, Leader Plus 2005 - 2007, Equal 2005-2007 a także wsparcia z prywatnych darczyńców, lokalnych przedsiębiorców, firm zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz kredytów.

 

http://www.juraparkbaltow.pl